lopnet

Våra paket
>Privat
>Företag
>Jämförelsetabell

Kundtjänst
>Frågor och svar
>Kundzon
>Guider (support)

Företaget
>Om lopnet
>Nyhetsbrev
>Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för tjänster hos lopnet.se

Allmänt

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund nedan kallat "kund" och lopnet AB med säte i Gråbo, organisationsnummer 559249-9221 nedan kallat "lopnet", avseende domän och webbhotellstjänster i delad eller dedikerad servermiljö.

Domäntjänster

Vid beställning av domännamnsregistrering för lopnet motsvarande beställning hos sin leverantör. Kund är ansvarig för att begärt domännamn inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot gällande regelverk och lagstiftning.

Reglerna om öppet köp och ångerrätt gäller inte domännamnsregistrering. Lopnet kan inte ångra registrerade domännamn i sin tur och därför kan kunds registrering inte ångras.

Lopnet ansvarar inte för skador som kan uppkomma som följd till att beställt domännamn är upptaget eller på annat sätt inte går att registrera.

Webbhotellstjänster

Innehållet i lopnets webbhotellstjänster finns att tillgå på lopnet.se. Uppdateringar och ändringar i valt paket kommuniceras via epost eller via hemsidan lopnet.se.

Lopnet tillhandahåller i rimlig mån kostnadsfri support beträffande webbhotellstjänsterna. Detta sker via epost, telefon samt lopnet.se.

Avtalstid samt uppsägning

Avtalet påbörjas när användaruppgifter till lopnets kundzon levereras till kund via epost. Avtalet löper den tiden kund förskottsbetalat för.

Lopnet tillämpar distans och hemförsäljningslagen SFS 2005:59, vilket innebär att kund alltid har rätt att ångra påbörjat avtal inom 14 dagar.

Lopnet tillämpar för fysiska personer 30 dagars öppet köp och i detta fall återbetalas samtliga erlagda belopp utom kostnad för domännamnsregistrering.

Lopnet tillämpar ingen bindningstid, kund kan när som helst säga upp avtalet. Vid uppsägning eller utebliven betalning sparas kunds filer i 30 dagar på lopnets servrar därefter raderas samtliga filer.

Uppsägning sker enklast via epost där kund får en bekräftelse att uppsägningen är mottagen.

Uppsägning anses också ha skett om kund inte reglerar skuld till lopnet senast 30 dagar efter förfallodatum.

Kund som vill använda öppet köp meddelar detta via epost till lopnet varpå lopnet bekräftar och återbetalning sker skyndsamt dock senast inom 14 dagar.

Vid uppsägning under pågående avtalsperiod återbetalas inte resterande avtalsperiods avgifter.

Avgifter och betalning

Avgifter för samtliga lopnets tjänster sker i form av förskottsbetalning. Kund väljer själv när betalning sker via kundzonen genom att generera en betalningsorder.

I de fall betalning sker mot faktura gäller efterskottsbetalning för domännamnsregistreringar och förskottsbetalning för webbhotellstjänster.

Kund ska skyndsamt meddela lopnet via epost om faktura anses felaktig.

Tillgälligt reducerade priser och rabatter påverkar inte löpande avtal

Överlåtelser

Kund får inte överlåta webbhotellstjänster till annan part utan lopnets skriftliga medgivande.

Kund kan överlåta registrerat domännamn via underskriven blankett enligt gällande regelverk för varje toppdomän.

Överlåtelse av domännamn är förknippat med en administrativ avgift.

Samtliga eventuella skulder från kund ska vara reglerade av frånträdande kund innan tillträdande kund kan ta vid.

Lopnet får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.

Lopnets ansvar

Lopnet utövar ingen kontroll över information som hanteras av kund inom webbhotellstjänster. Lopnet kan därför inte ställas ansvarig för verksamhet och innehåll på kunds hemsidor.

Lopnet kan inte ställas ansvariga för direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från kund.

Lopnet ansvarar inte för skada som uppstått till följd av obehörigt intrång eller obehörig påverkan av lopnets servrar.

Lopnet ansvarar inte för kunds ersättningsskyldigheter mot tredje part.

Lopnet ansvarar för att anmäla eventuella intrång på server till datorinspektionen enligt dataskyddsförordningen.

Lopnets skadestånd är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för tjänsterna under gällande avtalsperiod.

Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet eller indirekt skada såsom minskad omsättning för kund eller tredje part.

Kund som drabbas av skada på grund av fel hos lopnet måste meddela detta via epost till lopnet omedelbart som skadan upptäckts.

Eventuellt krav på skadestånd ska framföras skriftligen till lopnet.

Kunds ansvar

Kunden ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade under hela avtalsperioden. Uppdatering av kontaktinformation sker via lopnets kundzon.

Kund ansvarar för säker hantering av tilldelat användarnamn och lösenord för åtkomst till lopnets kundzon.

Kund ansvarar för att samtlig information som lagras på lopnets servrar följer svensk lagstiftning och inte gör intrång på tredje parts rättigheter eller är uppenbart oförsvarligt ur etisk synpunkt.

Kund ansvarar för att skyndsamt ta bort information som lopnet avser vara oetiskt.

Kund ansvarar för att hålla eventuella installerad mjukvara uppdaterad och av senaste version.

Kund ansvarar för att anmäla eventuella intrång på enskilt konto till datorinspektionen enligt dataskyddsförordningen.

Kund får inte lagra okrypterade personuppgifter på lopnets delade servrar.

Lopnet har rätt att kontrollera information som lagras på lopnets servrar i samband med felsökning eller om det föreligger misstanke om brott mot dessa villkor samt i samband med eventuell polisiär brottsutredning.

Personuppgifter för webbhotell

Lopnet lagrar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part.

Undantag till detta görs om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.

Ändringar i avtalet

Lopnet har rätt att ändra dessa villkor med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor sker på lopnet.se.

Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet.

Kontaktinfo
lopnet AB
Telefon 031-308 82 20
informationlopnet.se

Övrig info
Orgnr. 559249-9221
Avtalsvillkor

Support och hjälp
Helpdesk och wiki
Skapa ett nytt ärende