lopnet

Våra paket
>Privat
>Företag
>Jämförelsetabell

Kundtjänst
>Frågor och svar
>Kundzon
>Guider (support)

Företaget
>Om lopnet
>Nyhetsbrev
>Avtalsvillkor

Drift och underhållsnyheter

Drift och underhållsnyheter för lopnet finns tillgänglig även på lopstatus.se och lopdrift.se även om lopnet ligger nere.

2017-11-24 11:30-12:30 Oplanerat avbrott på viss webb, se https://lopnet.zendesk.com/hc/sv/sections/201606491-Driftinfo-och-incidentrapporter för mer info

2017-11-19 10:30-11:30 Oplanerat avbrott på vissa dedikerade https sidor.

2017-10-29 06:00-13:00 Större planerat arbete. Tog längre tid än utannonserat.

2017-10-23 18:30-20:00 mx1 och mx2 hade en databaskrash som medförde "unkown command" som svar på vissa mottagna mail. Avsändaren har isåfall fått ett felmeddelande och behöver skicka mailet igen.

2017-10-15 12:00 Vår SSH server har havererat arbete pågår för att återställa den. Några andra tjänster som backup påverkas också.

2017-10-12 08:40 Kernel panic på en server som kör dns, ftp och några tjänster till.

2017-10-29 07:00-11:00 Planerad nertid, uppgradering av filserver och PHP 7.1 för SSL sidor.

2017-09-25 10:40-12:00 Oplanerat avbrott, diverse tjänster. Se informationsmail för mer info.

2017-06-07 09:00-15:00 Fördröjning av utgående mail från vissa servrar.

2017-05-30 - 2017-05-31 Driftstörning på lopstatus och ns2.i8t.com på grund av uppdatering

2017-04-27 10:00-10:45, 12:30-13:00 Driftstörning på DNS, FTP, MX1, SMTP2, memcached på grund av en kernelpanic. Felsökning pågår.

2017-03-28 11:00 Driftstörning av siter på SSL

2017-03-01 15:00-15:50 Driftstörning på e-postserver, fördröjning av leverans.

2017-03-05 07:00-11:00 Planerad störning, uppdatering av mjukvara och system för webbservrar.

2017-02-05 07:00-11:00 Planerat avbrott - flera korta avbrott, byte av router och lastbalanserare. Se informationsmail.

2017-01-21 Hög belastning, DDOS mot vissa tjänster, rör främst webb, arbete pågår

2017-01-18 20:30 Oplanerat avbrott, vår kundzon ligger nere, vi arbetar med att få igång kundzonen igen.

2017-12-30 - 2017-01-03 Störningar på utgående e-post, främst fördröjning vid viss leverans.

2016-11-16 05:25-06:50 Oplanerat avbrott på viss webb, ddos mot en specifik kund. Kunden är flyttad på.

2016-11-15 Oplanerat avbrott, mx2.i8t.com har slutat blockera spam och släppte igenom alla mail under några timmar.

2016-11-07 14:20 Akut uppdatering av SSH server, säkerhetsrelaterat.

2016-10-25 06:00-07:00 Planerat arbete på internetförbindelse. Någon minuts avbrott att räkna med beroende på användarens internetleverantör.

2016-10-11 04:15 - 17:00 Driftstörning på FTP server, diskhaveri. Vi har tillfälligt plåstrat om vår ftp server. Planering sker för byte av disk och ominstallation.

2016-09-23 11:00- Problem med trafik från vissa internetleverantörer felsökning pågår. Det verkar som vi har en trasig router. Vi arbetar på att lösa det så fort som möjligt.

2016-09-08 14:40 Driftstörning på kundzon och backupserver. Diskreparation pågår.

2016-08-26 - 2016-08-28 Vi har driftstörning vid leverans av utgående epost, om du får tillbaka mailet får du skicka det igen.

2016-03-25 07:00-07:45 Planerat avbrott på mailserver, se informationsmail för mer info.

2016-03-20 07:00-09:00 Planerat avbrott på mailserver, se informationsmail för mer info.

2016-01-28 13:00-16:00 Oplanerat avbrott. Störning på webben, fördröjning av epost.

2016-02-07 07:00-11:00 Planerat avbrott, arbete med MySQLserver. Se informationsmail.

2016-02-21 06:00-08:00 Planerat avbrott, byte av core switch, avbrott på samtliga tjänster.

2015-10-26 Stora volymer e-post, servern arbetar på i sin takt, mailen kommer skickas/ta emot så småningom.

2015-10-11 Planerad ändring, byte av utgående ip

2015-10-04 09:00-10:00 Planerat avbrott: Byte av SSH server

2015-07-17 - 2015-07-19 Intrång mot kund som orsakat ovanligt hög belastning på webbsidor. Kund avstängd tills åtgärd skett.

2015-07-19 22:00-23:00 Oplanerad akut åtgärd mailtjänster. Se informationsmail.

2015-05-29 03:00- Oplanerat avbrott spamfilter, felsökning pågår.

2015-05-26 03:45-07:30 Oplanerat avbrott på dedikerade mail och webbtjänster

2015-04-01 04:00 - 08:30 Oplanerat avbrott på sql server

2015-02-25 22:00 - Pågående driftstörning på backuptjänster. Vi arbetar på att lösa det.

2015-02-10 13:28- Fortsatta problem med DDOS under dagen. Arbete pågår att få blockerat.

2015-02-09 18:37-21:31 Fler oplanerade kortare avbrott på en del av webbtjänsterna på grund av DDOS mot en kund.

2015-02-08 07:00-10:00 Planerat arbete webb och mail, se informationsmail, avbrott att räkna med.

2015-02-01 07:00-08:00 Planerat arbete webb, se informationsmail, avbrott att räkna med.

2014-07-13 20:30 - 2014-07-14 09:00 Driftstörning e-post: leverans av inkommande och utgående mail fördröjda.

2014-07-13 20:20-20:40 Problem med DDOS mot en kund i vårt nät. Viss driftstörning på samtliga tjänster.

2014-06-26 12:00-16:00 Planerat arbete - Uppdatering av PHP version på webbnoder, inga avbrott beräknas.

2014-05-24 Driftstörning e-post, se utskickat informationsbrev

2014-05-12 19:24-19:50 DDOS problem med webbtjänster, den drabbade kunden är nu flyttad och det verkar stabilare i nätet.

2014-03-30 Vi har under söndagen fördröjningar på leverans av e-post. Vår server jobbar med att sortera mail så snabbt som möjligt. Inga mail har gått förlorade dock.

2014-02-15 12:00 Vi har problem med en DDOS attack mot en av våra kunder, störningar på viss webb

2014-01-24 04:00-07:15 Oplanerat avbrott på filserver, samtliga webbtjänster hade avbrott.

2013-12-03 16:10-16:30 Oplanerat avbrott på mailtjänst, vi arbetar på det.

2013-11-09 03:30 - 08:20 Oplanerat avbrott pga DDOS viss webb stundtals otillgänglig

2013-10-29 09:00-12:00 Planerat underhåll, säkerhetsuppdatering av programvaror på våra webbservrar.

2013-10-02 05:39-07:30 Vår ISP har lite routnings/nätverksproblem.

2013-10-06 07:30-08:30 Planerat avbrott, uppdatering av kernel på filserver, databaserver och mailserver.

2013-08-11 07:00-07:30 Planerat avbrott, byte av switch utrustning.

2013-07-06 07:00 - 08:00 Underhållsarbete på vår kerio mailserver. Kort avbrott att räkna med.

2013-07-01 07:15 - 15:00 Vår backupserver darthwood är nere för underhållsarbete.

2013-06-25 08:00 - 13:00 Uppgradering av samtliga crashplan servrar. Inget större avbrott att räkna med.

2013-06-22 20:17 - 22:39 Ett oplanerat avbrott när en av våra interna switchar gick sönder.

2013-06-11 - 2013-06-13 Vi upplever flera DDOS attacker mot våra servrar. Detta kan innebära störningar i webtrafiken. Vi jobbar på att lösa problemen så fort som möjligt när de uppstår.

2013-05-31 07:20 Byte av php version för en handfull gamla kunder enligt tidigare informationsmail.

2013-05-29 11:15 - 12:20 Vi lider för närvarande av en DDOS, vi arbetar på att få normal svarstid på webben igen.

2013-05-25 22:00 - 2013-05-26 22:00 Arbete med vår kerio mailserver, avbrott på några timmar är att vänta.

2013-05-12 20:00-21:40 Oplanerat avbrott på mailtjänst. Omstart av mailserver och diskkontroll.

2013-04-28 08:00-10:00 Planerat avbrott, uppdatering av PHP till version 5.4 se tidigare informationsmail

2013-04-08 Vi har problem med DDOS attacker under dagen, vissa tjänster påverkas stundtals.

2013-03-24 07:00-09:00 Planerat avbrott på MySQL. Migrering till version 5.5. Mer information via mail.

2013-02-05 17:00 - 20:30 Oplanerat avbrott då våra redundanta lastbalanserare hängde sig.

2013-02-16 08:00-11:00 Planerat avbrott på samtliga tjänster. Pga fysiskt arbete. Mer info i mail.

2013-01-17 08:00 - 14:00 Vår filserver har havrerat, se informationsmail för mer info.

2013-01-03 22:14 - 22:45 Vi fortsätter ha hårdvaruproblem med vår nya server som ska sköta kerio/ssh mfl, en omstart behövdes idag. Vi arbetar på att lokalisera felet.

2012-12-26 12:24-12:45 Oväntat avbrott på vår server som sköter kerio/ssh mm

2012-07-08 07:00-08:00 Planerat avbrott på mailtjänst, byte till bättre hårdvara.

2012-04-27 - 2012-04-29 Vi arbetar med vår kerio server och vårt epp system enligt tidigare mail.

2012-03-22 02:00-07:25 Avbrott på mailtjänsten

2012-02-02 08:30 Uppdatering av Kerio mailserver till senaste version

2011-12-27 Informationsmail till kunder som fortfarande kör PHP 5.2 om flytt den 1:de februari. Mer info i mail och kundzon.

2012-02-01 14:00 Ompekning av sidor som kör PHP 5.2 till 5.3. Berörda kunder är informerade om flytten och när flytten skett.

2012-01-16 14:00-17:00 Oplanerat avbrott på mailservern och driftstörningar på webbservrarna. Mer info via mailinglista.

2011-12-27 Vi byter utgående ipnummer för trafik inifrån våra webbservrar. Se informationsmail för mer info.

2011-12-27 Vi presenterar vår nya Apache bare metal lösning, en optimerad miljö där du läser in phptillägg allt eftersom du behöver dem, istället för att ha alla inlästa från början. Läs mer i vår kundzon.

2011-11-11 - 2011-11-12 Vi migrerar vår Kerio server inatt, berörda kunder är informerade

2011-09-11 21:00-21:30 Vi hade ett oplanerat avbrott på vår filserver, en diskkontroll har reparerat filsystemet nu.

2011-09-03 Vi har uppgraderat Apache på samtliga servrar till senaste version. Den gamla hade ett stort säkerhetshål.

2011-03-27 01:15-12:00 Vår filtorn har sagt upp sig, samtliga webbtjänster påverkas. Vi har bytt till reservtornet. Mer information via mail.

2011-02-19 08:30 - 09:30 Vi uppgraderar PHP version på samtliga PHP 5.3 servrar.

2010-12-06 08:00 Servern för den alternativa hemsideadressen har uppgraderats till PHP 5.3

2010-11-07 08:00-08:30 Vi uppgraderar kernel på ns1, dns och mail.

2010-11-01 00:00 - 07:35 Vi hade problem med vårt lagringstorn, samtliga relaterade tjänster fick inget svar

2010-10-29 Vi kommer lämna tillbaka en av våra mindre IP serier, du som sköter er egen DNS använd vår Självhjälp för att se till att du pekar rätt. Mer info via mail.

2010-10-18 09:30-10:30 Vi dras med fördröjningar på vår mailleverans just nu. Servern arbetar så fort den kan på att bearbeta mailen

2010-10-10 00:00 - 00:40 Vi hade problem med vår lagringsserver, därför var ftp och samtliga webbservrar nere i ca 45 minuter.

2010-10-01 Vi hade ett hårdvarufel på vår sekundära DNS och MX pekare, hela servern är nu utbytt.

2010-05-22 08:44-09:00 Vi uppgraderar crashplan idag, kort avbrott på ca en kvart

2010-05-22 08:25-08:30 Uppgradering av kerio mailserver, kort avbrott

2010-04-09 Comhem har problem med att lämna över trafik till oss. Felanmäl hos comhem.

2010-04-03 kl 07:00-08:00 Mailserverbyte på grund av havrerad hårdvara, ipnummersbyte.

2010-02-14 21:30 DDOS pågår mot våra webbservrar vilket gör att dom inte hinner svara på alla förfrågningar.

2010-02-20 kl 06:00-09:00 Planerat underhåll, MySQL, uppgradering och byte av IP.

2010-02-02 07:00 Vi har problem med en burk som dött vi jobbar på att få igång den och de tjänster som är beroende av den.

2010-01-30 06:00 - 10:00 Byte av lagringstorn, räkna med en kvarts nertid per webbserver. Samt FTP servern är nere hela uppgraderingen.

2009-10-24 08:00 - 11:00 Idag byter vi IP serie på våra webbservrar, och förbereder för att kunna köra IPv6, det bör inte bli några drifstörningar alls.

2009-10-18 09:00-11:00 Omkonfigurering av vissa tjänster för IPv6 och byte till nytt IPnät

2009-08-31 22:00 - 2009-09-01 08:00 Uppdatering av Kerio server

2009-08-29 07:00-09:00 Uppgradering av programvaror på webbservrar

2009-08-15 23:00 Vi har problem med vår kerio server, felsökning pågår.

2009-06-17 16:08 Problem med vår kerio server, felsökning pågår

2009-05-20 08:30-09:00 Planerad flytt och uppgradering av MySQL server (till 5.1)

2009-05-09 05:00-09:00 Byte av http filter, påverkar samtliga webbservrar

2009-05-03 13:00-17:00 Problem med internetförbindelsen, vårt nät slutade annonseras pga bugg i routerprogramvaran.

2009-05-02 09:00-11:40 Uppgradering av programvaror på mailserver, eventuellt några korta avbrott

2009-02-10 09:00-10:00 Vi har problem med överbelastningsattacker på webbservern från ryssland och kina, vi har försökt spärra dessa adresser så gott det går för att få ner belastningen till normalt igen.

2009-01-31 förmiddag Uppgradering av mailsystem, räkna med en halvtimmes nertid på mailen.

2009-01-01 15:00-17:00 ett lagringstorn bråkade med oss under dagen, vi gick över på vår sekundära lagring medans reparation pågick.

2008-10-28 Uppgradering av MySQL kort avbrott att vänta

2008-09-17 Problem med routning inom Telia

2008-09-20 Planerat arbete, vi byter ipserier från 62.x till 79.x kortare avbrott att räkna med.

2008 v36-v38 Vår internetleverantör har underhållsarbete på en förbindelse, kortare avbrott att räkna med.

2008-08-15 - 2008-08-17 Uppgradering av mailsystem, kortare avbrott att räkna med.

2008-05-16 13:00-15:30 Vårt lagringssystem för webb och ftp gick sönder, tack vare en snäll leverantör är den omplåstrad nu.

2008-05-16 08:45-09:30 vår internetleverantör har haft problem med anslutning till vissa andra levarantörer

2008-04-17 12:40 just nu är det något strul med mailservern, felsökning pågår.

2008-03-16 kl 07.00 - 11.00 Byte av mailserver, ny mjuk och hårdvara.

2008-01-23 07:00 Mailen är förnärvarande onåbar, felet är lokaliserat till vår leverantör som jobbar på problemet då hela deras hall inte går att nå.

2007-11-02 11:40-12:00 20 minuters avbrott på webb pga administratörsfel

2007-10-30 16:00 BT har löst problemet med internetförbindelsen.

2007-10-30 08:00 - 15:00 Fel hos internetleverantör, felsökning pågår.

2007-10-01 Felsökning av trafikförlust på mailservern pågår.

2007-08-11 kl 08:00-10:09 Bytt en webbserver, några kortare avbrott.

2007-06-10 kl 15:30 Uppdaterat mailserver till senaste version, 4 minuters avbrott.

2007-05-28 kl 13:30-15:20 Problem med internetleverantör till mailtjänst.

2007-05-18 - Ett SSL certifikat har inte förnyats automatiskt, vi jobbar på att manuellt få ett nytt.

2007-03-20 18:30 Uppdaterat mod_security.

2007-03-12 09:30 Uppdaterat spamfilter.

2007-03-07 04:30-09:10 Fel hos vår internetleverantör till mailen.

2007-03-05 16:00- Strängare regler på mod_security

2007-03-02 ca kl 14 Fel på switch

2006-11-19 Uppgradering av php, justering i kundzon och phpmyadmin uppdaterat.

2006-11-18 18:57-20.38 Avbrott hos internetleverantör för mailtjänster, en router gick sönder.

2006-09-26 00:25-07:07 Avbrott hos internetleverantör.

2006-09-19 21:00 - 2006-09-20 09:29 Mailservern är hårt angripen av spamattacker, vi har manuellt spärrat massor av ip-adresser, men det ligger mycket mail i kön just nu.

2006-09-18 12:30-13:00 Paketförlusterna uppkommer utanför Tele2s nät.
Telia/Skanova kunder har problem att nå vårt nätverk.

2006-09-06 16:58-02:43 En router dog hos internetleverantören, ersattes med en ny efter lite jagande.

2006-08-30 18:20 Problemet löst med mailservern, eventuell uppdatering sker senare berodende på utvärdering.

2006-08-30 18:00 Uppdatering av mailserver testas på testserver.

2006-08-30 17:00- Trubbel med vissa delar i mailservern, felsökning fortsätter även om de akuta funktionerna är tillbaka. 80% löst.

2006-08-20 ca 19:00 Uppgradering av SSL-certifikat till mailserver, installerat nytt certifikat som gäller till 2011.

2006-08-19 ca 17:30 Uppgradering av SSL-certifikat till mailserver förberedelse inför byte, certifikat går ut den 22 aug.

2006-08-07 ca kl 10 Strömavbrott på 31 minuter på webbservern gjorde att upsen laddades ur, vi får inverstera i större upser, planeras inför 2007 års budget.

2006-07-29 16:30-17:30 Åskoväder orsakar långa svarstider hos leverantör till www tjönster.

2006-07-22 18:00-20:15 Okänt fel hos telenor orsakade stopp i trafiken till mailtjänsten.

2006-07-11 11:00-12:00 Några få avbrott i www-tjänst medans programvaror uppdateras.

2006-07-10 17:00-17:30 Flytt av www server i serverhallen.

2006-05-05 ca 19:27-19:29 Vi hittade en bugg i kundzonen som akut åtgärdades men innebar ca tre minuters avbrott på webb.

2006-04-25 ca 18-20 Flertalet DDOS attacker mot mailervern orsakade stopp, nu har vi blokerat 4300 ipnummer för att slippa mer trubbel.

2006-04-20 - 2006-04-21 olika tidpunkter mestadels på natten Flertalet DDOS attacker mot mailervern orsakade olika långa stopp under natten.

2006-04-08 18:34-19:35 E-on orsakade ett avbrott som påverkade webben en timme.

2006-03-24 10:00-12:00 Uppgradering av webbserver. Räkna med ca en timmes avbrott på fredag.

2006-03-09 2006-03-10 21:00-22:00 Uppgradering av mailserver. Räkna med ca en timmes avbrott på torsdag, och på fredag.

2006-02-20 19.04.34 Telenor i Göteborg uppgraderar mjukvara den 2006-02-27 mellan 01.00-06.00.
Kan bli avbrott upp till en timme på mailen.

2006-02-17 17.51.34 EON Bredband planerar en lagning av en skadad fiberkabel den 2006-02-23 mellan 00.00-07.00.
Tyvärr blir det troligen avbrott på er hemsida merparten av tiden.

2006-02-13 18:00-19:10 En av våra leverantörer har strul med sitt nät, påverkar vår mailkommunikation.

onsdag 1 feb 2006 21:01-21:06 Omstart av mailserver efter uppgradering av antivirusfilter tog 5 minuter.

onsdag 25 jan 2006 Byte av primär dns, inga tjänster ska påverkas.

måndag 9 jan 2006 01:00-06:00 Byte av utrustning hos Telenor. Kortare störningar kan förekomma

onsdag 7 dec 2005 09.51.17 Idag har sydkraft stora problem med sitt nätverk (dom har väl lagt alla pengarna på att heta e.on i stället ;). Eftersom dom är lopnets internetleverantör för webb-servern, är alla hemsidor nere tills sydkraft har hittat felet.

måndag 22 aug 2005 18.08.45 Felet som uppstod i lördags på vår webserver är nu åtgärdat, och webservern kommer att vara i full drift Tisdagen den 23:e augusti ca 10.00. Vi beklagar det inträffade, och hoppas att det inte har ställt till det för Er. Åtgärder är vidtagna för att felet inte ska upprepas.

söndag 21 aug 2005 09.01.02 Med anledning av att vår webbserver gick ett dystert öde till mötes i lördags har vi nu pekat över alla hemsidor till vår backup. Det innebär att det finns en statisk hemsida som svarar men backupen gick senast 20 aug 03.45. De ändringar som är gjorda under lördagen (igår) är borta. Du kan för tillfället inte uppdatera din hemsida, inte heller att komma åt eventuell ftp, tills det att vi bytt de delar i vår webbserver som har gått sönder.

lördag 20 aug 2005 17.34.31 Som du kanske har märkt har vi lite problem med vår webbserver sen femtiden på lördagen. Det är kylanläggningen i vår serverhotel som ställer till med problem i sommarvärmen. Dom som har kylanläggningen jobbar för att få ner temperaturen till det normala, det ska förhoppningsvis lösa våra problem.

söndag 12 jun 2005 16.05.26 En router gick sönder hos vår leverantör. Den är för nuvarande ersatt med ny hårdvara. Ny router måste dock beställas in och ett kort avbrott kommer behövas igen om några dagar.

fredag 22 apr 2005 14.44.24 Vi räknar med längre driftstopp under tiden 19.00 - 23.00 onsdagen 27/4 2005. Orsak: Ombyggnation/uppgradering av internetanslutning för säkrare driftmiljö.

torsdag 1 jul 2004 07.35.38 Vi har under natten haft ett oplanerat avbrott på vår sql-server. För nuvarande jobbar vi på att få igång allting igen. Vi ber om ursäkt för det inträffade och hoppas att det inte ställer till några problem för dig.

söndag 28 mar 2004 00.13.56 Hej kära vänner, nu är vi igång med den nya webbservern. Du bör därför titta igenom din hemsida och se så att allting verkligen fungerar, om du inte gjorde detta vid tidigare mail.

söndag 21 mar 2004 17.22.38 Viktig information inför serveruppgradering
Idag har vi ägnat dagen åt att uppgradera våran server,
Därför vill vi att du kontrollerar din hemsida på ett litet speciellt sätt.

Du behöver gå till din hemsida med port 88 istället för port 80, dvs
ex. http://www.lop.se:88/ istället för bara http://www.lop.se/

Det är nämligen en senare version av webbservern som svarar på port 88.
Fungerar din sida som vanligt behöver du inte göra någonting.
Är det däremot ett fel bör du kolla upp vad felet betyder eller kontakta mig.

Vi har uppgraderat programvaror såsom

Så om du använder dig av något special kommando bör du kolla så det fortfarande fungerar. Använder du däremot bara enkel html på din hemsida påverkar detta inte dig.

fredag 31 okt 2003 09.11.52 Som du kanske märkt stannade våran server igår vid sjutiden. Den är igång för stunden, orsaken är ännu okänd, men vid första anblick verkar det som det ligger lite filmer och andra mp3 filer på servern som inte har där och göra.
Eftersom vi inte har någon övre gräns på hur mycket data man får lägga upp, är det upp till var och en att använda sitt sunda förnuft.
Med alla James Bond filmer är inte okej att lägga upp, du förstör bara för dig själv och oss andra.
Du förstår själv problemet.

onsdag 27 aug 2003 17.35.48 Ni kanske har blivit drabbade av att en del mail har försvunnit under dagen. Vi har nu hittat felet, och det visar sig vara utanför vår kontroll. Vi och en hel del andra mailleverantöre har tills idag använt oss utav osirusoft för att blockera inkommande oönskad epost. Dock visade det sig att de stängt ner sin verksamhet och hänvisar att hela världen är svartlistade (förmodligen har de blivit hackade).

För mer info läs nyheten på slashdot:
http://slashdot.org/articles/03/08/27/0214238.shtml?tid=111&tid=126

Förstod du inte någonting av ovanstående?
Har du idag försökt skicka epost och fått en studs att det inte gick fram, skicka om det. Eventuellt om du väntat på epost men inte fått det, be avsändaren skicka om det.

måndag 4 aug 2003 17.27.17 Uppgradering av mail.
Nu är vi tillbaka från semesterfirande, och hugger rakt in med att uppdatera vår mailserver. Det har kommit lite nya funktioner som vi tror är uppskattade, så som en kalender. Därför plockar vi ner mailtjänsten under kvällen, men jobbar på att få upp den så snart som möjligt.

tisdag 24 jun 2003 11.07.43 Söndagen den 29/6 kommer det att vara driftstörningar på våran server mellan 08:00 och 16:00. Detta på grund av att våran internetleverantör ska uppgradera sin bandbredd.

tisdag 8 apr 2003 12.18.43 Oplanerat avbrott
Som ni kanske märkte hade vi lite problem med servern imorse. Driftstoppet var utanför vår kontroll, men som tur är hamnade all inkommande mail på backupservern som har skickat det vidare nu.

Felet visade sig bero på att en annan kund hos internet leverantören hade en server som blivit hackad och sänkte vår internetleverantörs lina.

Problemet ska enligt uppgift vara åtgärdat nu.

Kontaktinfo
lopnet AB
Telefon 031-308 82 20
informationlopnet.se

Övrig info
Orgnr. 559249-9221
Avtalsvillkor

Support och hjälp
Helpdesk och wiki
Skapa ett nytt ärende